واحد۴۴

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف سه خوابه تعداد اتاق در طبقه اول سه خوابه ابعاد زمین ۱۰*۲۴ مساحت کل :۲۴۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۳۰۹٫۱۲ متراژ طبقه (مترمربع) ۱۵۴٫۵۶ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات ، روشویی ،  توالت […]

پلاک۴۳

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژ طبقه همکف ۸۷٫۸۸ متراژ طبقه اول ۱۰۷٫۱۳ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات […]

واحد۴۲

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ متراژ طبقه (مترمربع) ۱۱۸٫۵۶ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات ، روشویی ،  توالت […]

پلاک۴۱

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه متراژ طبقه همکف ۸۷٫۸۸ متراژ طبقه اول ۱۰۷٫۱۳ ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات […]

واحد۴۰

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ متراژ طبقه (مترمربع) ۱۱۸٫۵۶ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات ، روشویی ،  توالت […]

واحد۳۸

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ متراژ طبقه (مترمربع) ۱۱۸٫۵۶ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات ، روشویی ،  توالت […]

پلاک۳۷

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه متراژ طبقه همکف ۸۷٫۸۸ متراژ طبقه اول ۱۰۷٫۱۳ ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات […]

واحد۳۶

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ متراژ طبقه (مترمربع) ۱۱۸٫۵۶ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات ، روشویی ،  توالت […]

واحد۳۵

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه ابعاد زمین ۱۰*۱۸ مساحت کل :۱۸۰ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ متراژ طبقه (مترمربع) ۱۱۸٫۵۶ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات ، روشویی ،  توالت […]

واحد۳۴

تعداد طبقات همکف و اول موقعیت جنوبی-درب حیاط به گذر ۶ متری تعداد اتاق در طبقه همکف دو خوابه تعداد اتاق در طبقه اول دو خوابه ابعاد زمین ۱۰*۱۸ پخ ۲*۲ مساحت کل :۱۷۹ متراژکل قید شده در پروانه (مترمربع) ۲۳۷٫۱۲ متراژ طبقه (مترمربع) ۱۱۸٫۵۶ امکانات دارای سند شش دانگ ،کابینت ، شیرآلات ، روشویی […]